Huur/koop

Inschrijven

Wonen in een WikiHouse

Wil je wonen in een WikiHouse van Steenvlinder INC in Almere? Vijf kavels zijn momenteel onder optie. Vanaf 12 april zijn de kavelpaspoorten van de beschikbare kavels beschikbaar. Heb je interesse in één van de kavels? Je kunt je dan direct inschrijven via het formulier wat op deze pagina komt te staan. Vanaf 10 mei worden de opties toegewezen, we nemen hiervoor contact met je op.

Selectie
Selectie vindt plaats op volgorde van inschrijving. We kijken naar je inkomen, kennis, motivatie en ervaring. Aan een deelnemer van een Steenvlinder INC project worden de onderstaande eisen gesteld.

De deelnemer

  • Is minimaal 21 jaar oud bij moment van optieneming.
  • Heeft voldoende mensen in de omgeving die hulp kunnen bieden met bouwen (let op: je bouwt echt zelf, dus hulp inschakelen van vrienden en familie wordt aangeraden). 
  • Is financieel in staat de waarborgsom van € 2.950,- te voldoen.
  • Heeft een maximaal inkomen van € 45.000 euro per jaar.
  • Is woonachtig in de gemeente van het project (met name wanneer de deelnemer een bijstandsuitkering ontvangt). 
  • Beheerst in voldoende mate de Nederlandse en/of Engelse taal.

Optie- en gebruiksovereenkomst

Nadat je bent geselecteerd kan je een optie nemen op de woning om de haalbaarheid verder te onderzoeken. De optie kost eenmalig € 50,- en de kavel is dan voor 10 weken voor jou gereserveerd.

INC organiseert in deze periode (digitale) informatiebijeenkomsten met alle optanten en deelt kennis en ervaring met je.

Nadat je in de optieperiode je plan goed hebt onderzocht teken je een gebruikersovereenkomst en betaal je een waarborgsom van € 2.950,-. Vanaf dit moment is de kavel definitief voor jou!

Start inschrijvingen 12 april 2021
Optietoewijzing vanaf 10 mei 2021

Heb je vragen? Neem dan contact op via: info@steenvlinderinc.nl

Let op, er zijn geen koopkavels beschikbaar.

Inschrijfformulier

Gegevens inschrijver

* Een inkomensverklaring kun je downloaden via Mijn Belastingdienst

Kavelkeuze en motivatiebrief

Click or drag a file to this area to upload.
Een motivatiebrief is verplicht

Algemene bepalingen & spelregels

  • De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld door INC.
  • Alle inschrijvingen worden beoordeeld door de selectiecommissie van INC. Deze commissie selecteert de deelnemers op basis van volgorde van inschrijving en geschiktheid en doet de toewijzing van de woningen. Daarna wordt gewerkt met een reservelijst.
  • Verplicht meesturen: een inkomensverklaring en een motivatiebrief. We willen graag meer weten over je kluservaring en je motivatie om je eigen WikiHouse te bouwen.
  • Indien je een optie kunt nemen zijn de kosten hiervoor eenmalig € 50,-. Stop je tijdens de optieperiode? Dan krijg je dit bedrag niet terug. Ga je door? Dan wordt het bedrag verrekend met de koopprijs van je woning.