INSCHRIJVEN

ER IS NOG ÉÉN KAVEL BESCHIKBAAR IN FASE 1. VOOR DEZE KAVEL GELDT: INSCHRIJVING WORDT BEHANDELD OP VOLGORDE VAN ONTVANGST. 

Een complete inschrijving bestaat uit een volledig ingevuld inschrijfformulier, een inkomensverklaring en € 500,- inschrijfgeld. Een inkomensverklaring kan angevraagd worden via ‘Mijn Belastingdienst’ (inloggen met DigiD of eHerkenning)

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op IBAN nummer: NL88RABO 0145960773 t.n.v. Urbannerdam te Rotterdam, onder vermelding van jouw naam en ‘WikiHouse De Stripmaker’.

Het ingevulde inschrijfformulier kan worden gescand en gemaild naar Sarah Thiel van Urbannerdam: s.thiel@urbannerdam.nl.

Urbannerdam controleert de inschrijving op compleetheid.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Loting

Wanneer er meer inschrijvers zijn dan woningen in het project, vindt er een gewogen loting plaats onder toezicht van een notaris. We willen de huurders van een sociale huurwoning graag de kans geven om een woning in eigendom te kunnen krijgen.
Bij de loting worden daarom de volgende criteria gehanteerd:
  • 75% van de woningen worden toebedeeld aan inschrijvers met een verzamelinkomen van maximaal €45.000,- bruto per jaar. Inschrijvers die een sociale huurwoning achterlaten in Almere krijgen voorrang.
  • Voor de overige 25% van de woningen gelden geen criteria 

Terugtrekking

Tot het moment van kaveltoewijzing kun je vrijblijvend terugtrekken en krijg je het inschrijfgeld terug.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt retour gestort aan de inschrijvers die niet direct in aanmerking komen voor deelname of als deelname aan het project niet definitief wordt gemaakt.

Bij definitieve deelname na ondertekening van de deelnameovereenkomst vervalt het inschrijfgeld aan de Vereniging van Opdrachtgevers WikiHouse de Stripmaker.

WIKIHOUSE DE STRIPMAKER

Bouw je eigen houten huis betaalbaar en energiezuinig

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.