Koop

Inschrijven

Een complete inschrijving bestaat uit de volgende zaken:

 • een volledig ingevuld inschrijfformulier;
 • een inkomensverklaring , deze vraag je aan via Mijn Belastingdienst(inloggen met DigiD)
 • een ingevulde en ondertekende financieringsverklaring
 • € 500,- inschrijfgeld, dit kun je overmaken op IBAN nummer: NL88RABO 0145960773 t.n.v. Urbannerdam te Rotterdam, onder vermelding van je naam en ‘WikiHouse De Stripmaker fase 2’.
 • Indien van toepassing een kopie van de huurovereenkomst van je sociale huurwoning in Almere

Doelgroep

Het Wikihouse project richt zich in eerste instantie op mensen met een inkomen tot € 45.000 en huurders van een sociale huurwoning geven we graag de kans om een woning in eigendom te kunnen krijgen. Daarom vragen we of je een sociale huurwoning achterlaat.  In de eerste inschrijfronde kregen huurder voorrang, dat is voor de resterende kavels niet meer zo maar willen we toch graag weten of je tot deze doelgroep behoort.

Inschrijfgeld

Inschrijvers die afzien van deelname krijgen het inschrijfgeld terug.

Bij definitieve deelname na ondertekening van de deelnameovereenkomst gaat het inschrijfgeld naar de Vereniging van Opdrachtgevers WikiHouse de Stripmaker en telt het als aanbetaling op je woning.

Inschrijfformulier reservelijst

Gegevens inschrijver

Click or drag a file to this area to upload.

Kavelkeuze + financieringstoets

Click or drag a file to this area to upload.
(afgegeven door bank of financieel adviseur, waaruit blijkt dat de financieringseis haalbaar is door middel van inkomen en/of eigen vermogen)
Algemene bepalingen:
 • De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Wanneer er meer inschrijvers zijn dan woningen in het project zal er een gewogen loting plaatsvinden voor mogelijke deelname aan het project.
 • De gemeente stelt een inkomenseis voor 75% van de deelnemers (max. €45.000,- gezamenlijk bruto jaarinkomen) en binnen deze 75% geldt een voorrangspositie voor huishoudens die een sociale huurwoning in Almere achterlaten. Daarom wordt gevraagd naar een inkomensverklaring en eventueel een kopie van een huurcontract bij te voegen.
 • Tot het moment van kaveltoewijzing kunt u zich vrijblijvend terugtrekken en krijgt u uw inschrijfgeld geretourneerd.
 • Het inschrijfgeld wordt retour gestort aan de inschrijvers die niet direct in aanmerking komen voor deelname of als deelname aan het project niet definitief wordt gemaakt.
 • Na kaveltoewijzing wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Ondertekening