proces

SAMEN ZELF BOUWEN

Bij WikiHouse De Stripmaker gaan we uit van ‘Samen zelf bouwen’. Dat houdt in dat deelnemers lid worden van een ontwikkelvereniging. Via deze vereniging worden de kavels geleverd en omgevingsvergunningen aangevraagd. Maar ook zaken zoals het samen met de gemeente maken van een ontwerp voor de openbare ruimte, het inhuren van een aannemer om de fundering aan te leggen, inkoop van materialen, enz. worden georganiseerd via de vereniging. ‘Samen zelf bouwen’ betekent:

– Samen doen wat moet of handig is, individueel waar het kan
– Je bent zelf opdrachtgever, geen klant
– Bouwen met inzicht in de kostprijs

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Zelf je huis ontwerpen en bouwen is een intensief proces waarin veel besluiten moeten worden genomen. In dit project krijg je daarom uitgebreide begeleiding. Een zeflbouwbegeleider van Urbannerdam helpt onder andere met het begeleiden van het proces, het nemen van besluiten, bewaken van de planning en begeleiden van een goede financiële afwikkeling. Ook staat er een bouwteam met adviseurs voor je klaar. Het team bestaan onder andere uit een architect, energetisch adviseur, constructeur en bouwkostendeskundige.

PROCES

Het proces van deelname aan WikiHouse De Stripmaker bestaat in hoofdlijnen uit onderstaande stappen.

1. INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de eerste fase kan tot 27 juni 2019 12.00 uur. Een complete inschrijving bestaat uit:

– Inschrijfformulier
– Inkomensverklaring
– € 500,- inschrijfgeld

2. LOTING

Op 28 juni 2019 vindt er een gewogen loting plaats onder het toezicht van een notaris.

3. INFORMATIEAVOND

Op 2 juli 2019 is er een informatiemoment voor inschrijvers die zijn ingeloot of op de reservelijst staan.

– Meer informatie vóór kavelkeuze
– Mogelijkheid om in te gaan op persoonlijke situatie en haalbaarheid
– Bespreken proces, deelnameovereenkomst enz.

4. FINANCIERINGSVERKLARING

Voor 9 juli 2019 dient er een financieringsverklaring te worden ingevelerd. Deze verklaring toont aan dat je het benodigde budget kunt financieren. De verklaring kan worden aangevraagd bij een bank- of hypotheekadviseur. Twee banken zijn bekend met WikiHouse De Stripmaker. Contactgegevens kun je bij ons aanvragen. Uiteraard kun je ook bij je eigen bank of adviseur terecht.

4. FINANCIERINGS-VERKLARING

– Inleveren op uiterlijk 9 juli 2019.
– Aan te vragen bij bank of financieel adviseur
– Nodig om haalbaarheid te kunnen borgen voor kavelkeuze

5. KAVELKEUZE

Op 10 juli is er een kavelkeuzedag. Kavels worden gekozen op volgorde van rangnummer uit de loting.

6. DEELNAME OVEREENKOMST & VERENIGING

Inschrijvers tekenen de deelnameovereenkomst en treden toe tot de Vereniging Van Opdrachtgevers.

Onder begeleiding van Urbannerdam wordt de vereniging vormgegeven. Er wordt een bestuur aangesteld, de taakverdeling en vergaderstructuur worden bepaald, de regels en randvoorwaarden van het project opgesteld en er wordt een planning gemaakt.In Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) wordt de voortgang van het project besproken en worden acties en collectieve besluiten vastgelegd.

7. START PROJECT

Er staat een bouwteam voor je klaar, die zorgt voor de benodigde technische input voor het plan en de eisen met betrekking tot de omgevingsvergunning. In het team zitten de zelfbouwbegeleider (Urbannerdam), architect, energetisch adviseur, constructeur en een bouwkostendeskundige. In de overeenstemming met de vereniging van de opdrachtgevers sluiten er nog andere adviseurs aan. Later in het proces sluit er een aannemer aan voor (minimaal) het grondwerk.

8.ONTWERPPROCES

Het ontwerpproces begint. Daarvoor worden eerst een aantal gezamelijk workshops en ontwerpsessies georganiseerd. Daarna werk je in vier gesprekken met de architect naar een definitief ontwerp. Meer gesprekken nodig? Dat is mogelijk tegen een vergoeding van €400,- per gesprek.

9. OMGEVINGSVERGUNNING

De omgevingsvergunning wordt via de vereniging aangevraagd door de architect.

10. KOOPOVEREENKOMST

Je tekent de koopovereenkomst voor de grond.

11. AANNEEMOVEREENKOMST

Je tekent de aanneemovereenkomst voor de grondwerkzaamheden.

12. FINANCIERING

Het is nu tijd om een hypotheek af te sluiten. Je gaat hiervoor zelf langs banken en/of hypotheekadviseurs.

12. INKOOP EN BOUWVOORBEREIDING

De onderdelen voor het casco van je woning worden gefreesd in de Makerspace. Ook worden er (gezamenlijk) materialen ingekocht, zoals gevelbekleding, isolatie, kozijnen en deuren.

13. AKTE VAN LEVERING

De akte van levering wordt opgesteld. Dit is de officiële overeenkomst waarin de overdracht van de grond door de gemeente aan de individuele kopers wordt vastgelegd.

14. AAN DE SLAG!

Tijd om aan de slag te gaan! Je start met de bouw van je woning.

WIKIHOUSE DE STRIPMAKER

Bouw je eigen houten huis betaalbaar en energiezuinig

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Wikihouse De Stripmaker is een experiment van: